Jury 2022:

Romuald Twardowski
Prof. Romuald Twardowski (Warszawa). 
Kompozytor i pedagog; urodzony w Wilnie. Studiował kompozycję i fortepian w klasie Juliusa Juzeliunasaw na Akademii Muzycznej w Wilnie. Studia kompozytorskie ukończył w roku1960
w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie u Bolesława Woytowicza. W 1963 i 1966 studiował chorał gregoriański i polifonię średniowiecza pod kierunkiem Nadii Boulanger w Paryżu. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Utwór Antifone per tre gruppi d’orchestra (1961) zdobył w 1961 I nagrodę Konkursu Młodych Związku Kompozytorów Polskich, a w 1963 zajął II miejsce na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu; w 1966 za Sonetti di Petrarca per tenore solo e due cori a cappella (1965) otrzymał I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim w Pradze; dwukrotnie – w 1965 za balet-pantomimę Posągi czarnoksiężnika (1963) i w 1973 za dramat muzyczny Lord Jim (1970-73) – zdobył I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. księcia Rainiera w Monako. W 1994 otrzymał nagrodę AGEC – Zachodnioeuropejskiej Federacji Towarzystw Chóralnych oraz doroczną nagrodę Związku Kompozytorów Polskich. Juror wielu konkursów muzycznych.

Jenifer Tham (Singapur)

Jennifer kieruje zespołem SYC Ensemble Singers, chórem wykonującym muzykę kompozytorów współcesnych promująć ja wśród chórów szkolnych i uniwersyteckich. Wielokrotnie była zapraszana jako dyryegent oraz prowasziła warsztatay dla chórów we Francji, na Węgrzech, w Japonii i na Tajwanie. Prowadziła warsztaty dla dyrygentów chóralnych i pedagogów w Australii, Indonezji, Japonii, Korei i Polsce na temat metod przygptowania zespołu do ​​wykonywania muzyki współczesnej.

Jennifer uczyła dyrygentury chóralnej w Nanyang Academy of Fine Arts, a także przewodniczyła panelom dyskusyjnym dotyczącym repertuaru i programów na konferencjach i sympozjach w Argentynie, Danii, Estonii i Szwecji. W Międzynarodowej Federacji Muzyki Chóralnej Jennifer koordynuje Komitet Roboczy ds. Azji i Pacyfiku oraz Chór młodzieżowy Azji i Pacyfiku. Reprezentuje Singapur w Światowej Radzie Chóralnej, a od 2003 r. Zasiada w jury Światowych Igrzysk Chóralnych i innych festiwali w Azji, Europie i Ameryce.

W 2012 r. Prezydent Republiki Singapuru przyznał jej medal za jej wład w kształtowanie kultury Singapuru.

Javier Busto
Javier Busto (Hiszpania)
Urodzony w Fuenterrabii w 1949 roku. Absolwent medycyny na Uniwersytecie w Valladolid. Dyrygent chóru mieszanego Ederki Korua w Valladolid ( 1971/76 ). Założyciel i dyrygent: chóru mieszanego Eskifaia Abesbatza w Hondarribia ( 1978/94 ); chóru żeńskiego Kanta Cantemus Korua (1995 - 2007); chóru żeńskiego Aqua Lauda Korua ( 2014). Jego wyniki zostały opublikowane w Kraju Basków, Francji, Niemiec, Japonii, USA , Wielkiej Brytanii i Szwecji. Bierze udział w konkursach kompozytorskich i jako Juror na Festiwalach Chóralnych w Arezzo, Rimini i Nuoro - Cerdeña (Włochy ) , Antalya ( Turcja ) , Baden (Österreich ) , Debreczyn ( Węgry ) , Ejea de los Caballeros ( Hiszpania ) , Hamar ( Norwegia ) , Las Palmas de GC ( Hiszpania ) , Maasmechelem ( Belgia ) , Maribor ( Słowenia ) , Mérida (Wenezuela ) , Montserrat ( Katalonia , Hiszpania ) , Neerpelt ( Belgia ) , Ryga (Łotwa ) , Split ( Chorwacja ) , Takarazuka ( Japonia ) , Tours (Francja ) , Tolosa ( Kraj Basków , Hiszpania ) i Yeosu ( Korea Południowa ). Gościł jako dyrygent w Argentynie, Kanadzie, Francji , Niemczech, Włoszech , Japonii, Korei , Norwegii , Hiszpanii, Szwecji , Tajwanie, USA i Wenezueli. Zaproszony na IV Światowym Sympozjum Muzyki Chóralnej w Sydney, Australia (sierpień 1996r.) Javier Busto otrzymał Złotą Odznakę w swoim rodzinnym mieście, Donostia-San Sebastián (1999), oraz w 2012 roku nagrodę ORFEÓN DONOSTIARRA & UNIVERSITY OF THE BASQUE COUNTRY.
Rihards Dubra
Rihards Dubra (Ryga, Łotwa)
Studiował w Szkole Muzycznej w Jurmala, oraz w Emils Darzins College of Music. W 1989 roku ukończył studia na Latvian Music Academy w klasie kompozycji Adolfsa Skulte. W 1996 uzyskał tytuł magistra na Łotewskiej Akademii Muzycznej pod kierunkiem Karlsona Jurisa. Podczas studiów, .zaczął uczyć harmonii i kompozycji w Szkole Muzycznej w Jurmala Obecnie jest wykładowcą w szkole muzycznej w Ventspils. Rihards Dubra był organistą w kościele Matki Boskiej Bolesnej w Rydze, a od 1999 roku jest kantorem w kościele św Marii Magdaleny w Rydze. Większość prac kompozytora to utwory na głosy z towarzyszeniem muzyki organowej i symfonicznej. Podstawą stylu Rihardsa Dubra jest minimalizm i neo-romantyczne melodie w formie i filozofii gregoriańskiej muzyki średniowiecznej i renesansowej. Muzyka Rihards Dubra wykonywana jest w wielu krajach świata, kraje w których można nabyć nuty kompozytora to: Łotwa, Litwa, Estonia, Szwecja, Norwegia, Niemcy, Polska, Anglia, Francja, Austria, Włochy, Japonia, RPA, Kanada, Argentyna, USA.
Andrea Angelini (Włochy)
Jest absolwentem Frescobaldi Conservatory w Ferrarze. W roku 1992 ukończył dyrygenturę chóralną na Uniwersytecie w Mediolanie w klasie profesora Cremaschi. Odbył również studia muzyki sakralnej w Modenie i Rzymie oraz studiował grę na organach w konserwatorium w Pesaro. Od 1988, Andrea Angelini dyrygował wiele koncertów z chórem Carla Amori we Włoszech i zagranicą. Pracował również z Cattolica City Choir i Cesena Lyric Choir. W roku 1996 został dyrektorem artystycznym chóru katedry Rimini. Andrea Angelini był członkiem Jury konkursów chóralnych: Grand Prix Slovakia, Malta Choir Festival, Cantonigros Choir Competition, Jersey Choir Competition, The Prague Competition for Blind Musicians, The Rhodes Music Competition, Międzynarodowego Krakowskiego Festiwalu Chóralnego „Cracovia Cantans” a także przewodniczącym Jury Krakow Advent & Christmas Choir Festival. Jest redaktorem naczelnym FARCORO i Choral Magazine of the Regional Choir Association i Międzynarodowego Biuletynu Chóralnego (ICB), jest członkiem IFCM (Międzynarodowej Federacji Muzyki Chóralnej). Jest autorem licznych transkrypcji dla chórów i zespołów kameralnych.
   

INTERNATIONAL KRAKOW CHOIR FESTIVAL "CRACOVIA CANTANS" | e-mail: mail@krakowchoirfestival.pl | www.poloniacantat.pl |